Tuesday, November 11, 2008

Tak til Kelli

Jeg er færdig med min monolog på dansk. I aften, i sprogskolen, skulle jeg lave en monolog om et emne jeg har valgt. Jeg vil gerne sige "Tak" til Kelli fordi hun inspirerede mig til at vælge Dannebrog som mit emne.

I am finished with my monologue in Danish. This evening, in language school, I had to do a monologue on a subject of my choice. I would like to say Thank You to Kelli as she inspired me to choose the Danish flag (Dannebrog) as my subject.
Blog Widget by LinkWithin